Αρχική

Το «Δίκτυο Αδόμητων Χώρων: για τα πουλιά και τους ανθρώπους»

Κεντρική ιδέα του Προγράμματος «Δίκτυο Αδόμητων Χώρων: για τα πουλιά και τους ανθρώπους» είναι η ανάδειξη της σημασίας των αδόμητων περιοχών στον αστικό χώρο. Κατά την περίοδο 2010-2015, το Δίκτυο λειτούργησε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με πεδίο εφαρμογής πάνω από 25 αδόμητους χώρους σε 4 πόλεις της Ελλάδας και με τη συμμετοχή περισσότερων από 2500 μαθητών/τριών.

Μαθητικές ομάδες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποίησαν εξορμήσεις σε επιλεγμένους αδόμητους χώρους. Αξιολόγησαν τα «συστατικά στοιχεία» των πάρκων, κατέγραψαν τα είδη των πουλιών, συναρμολόγησαν, κωδικοποίησαν και τοποθέτησαν φωλιές για πουλιά και ξενώνες για έντομα, παρακολούθησαν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, περιηγήθηκαν στους χώρους του κάθε πάρκου και φυσικά γνώρισαν καλύτερα τους «πνεύμονες» του αστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δημιουργήθηκε αυτή η ιστοσελίδα, η οποία παρουσιάζει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές και ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε πολίτη, μαθητή/τρια και εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για τους πράσινους και ανοιχτούς χώρους της πόλης του!

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς και σε μικρά– ανώνυμα – πάρκα, νησίδες πρασίνου κ.λπ. που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ιστοσελίδα για πρακτικούς μονάχα λόγους. Προτείνουμε λοιπόν την ανάληψη δράσης σε κάθε ελεύθερο χώρο ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή την τοποθεσία του.

Δείτε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία του Προγράμματος εδώ

Εδώ μπορείτε: