Αξιολόγηση πάρκων

Τα πάρκα του Δικτύου με μια ματιά

Οι χρωματιστοί δακτύλιοι απεικονίζουν τις εξής κατηγορίες:
  • Θετικά στοιχεία που παρατηρήθηκαν στα πάρκα
  • Στοιχεία που δεν παρατηρήθηκαν στα πάρκα
  • Αρνητικά στοιχεία που παρατηρήθηκαν στα πάρκα

Συχνότητα απαντήσεων που δόθηκαν

Στις περιηγήσεις μας στα πάρκα αναζητήσαμε και εντοπίσαμε τα παρακάτω θετικά ή αρνητικά στοιχεία:

Οι απαντήσεις περιγράφουν τις συνολικές παρατηρήσεις για όλα τα πάρκα του Δικτύου από τις μαθητικές ομάδες που τα επισκέφθηκαν.
Η συνολική εικόνα του
μέσα από τα μάτια όλων των μαθητικών ομάδων που το επισκέφθηκαν το
Το ανώτατο σημείο κάθε καμπύλης εμφανίζει τη συχνότητα των καταγραφών για κάθε ένα από τα στοιχεία που παρατηρήθηκαν (ή δεν παρατηρήθηκαν) από τα παιδιά.